Blog DomWaluty.pl

Szkic walutowy 2018-27-08

Komentarzy

Powell bez zaskoczeń, Chiny pobudzają

Podczas wystąpienia w Jackson Hole prezes Fed J. Powell potwierdził zasadność dalszego, stopniowego podnoszenia stóp procentowych w USA, co rynek odebrał jako pewny scenariusz ich wzrostu we wrześniu. Prawdopodobieństwo kolejnego ruchu stóp w górę w grudniu br. utrzymuje się w rejonie 60 proc. W naszej ocenie wraz ze zbliżaniem się do końca roku pojawiać się będą kolejne słabsze odczyty z amerykańskiej gospodarki, co spowoduje złagodzenie stanowiska Fed w polityce pieniężnej, która może przyjąć formę odsunięcia w czasie kolejnych podwyżek oprocentowania lub zmniejszenia tempa redukowania sumy bilansowej (odwrotne QE). Spowoduje to, że dolar – obecnie bardzo pożądany przez spekulantów (rekordowo wysokie od 19 miesięcy pozycje w walucie USA) – straci urok, a na rynkach finansowych jeszcze przez kilka miesięcy grać będzie muzyka. Perspektywy końca dekady prezentują się natomiast raczej mało optymistycznie. Zdecydowanie blisko poważnego załamania są amerykańskie giełdy, gdzie część wskaźników sugeruje nadmierne zaangażowanie środków w tym segmencie rynku.

Kolejne działania ułatwiające ruch pieniądza w gospodarce przeprowadził w piątek Ludowy Bank Chin (PBoC). Wstrzyknął do systemu finansowego 149 mld CNY (22 mld USD) płynności w ramach tanich 1-rocznych pożyczek dla banków (oprocentowanie 3,3 proc. w skali roku). Cała kwota zwiększyła bezpośrednio bazę monetarną, jako że do końca miesiąca nie ma zaplanowanych żadnych rozliczeń kredytów z poprzednich tego tupu działań. Władze w Pekinie od kilku tygodni wyraźnie zintensyfikowały działania stymulujące aktywność w reakcji na sygnały spowolnienia gospodarki oraz ryzyka płynące z wojny celnej z USA. Obejmują one narzędzia polityki monetarnej, fiskalnej i kursowej. PBoC poinformował także, że przy ustalaniu kursu walutowego będzie ponownie brał pod uwagę tzw. „czynnik antycykliczny”. Wprowadzony w 2017 r. mechanizm ma na celu łagodzenie nadmiernych ruchów juana (głównie w momentach jego osłabienia). Z uwagi na szeroką krytykę (został uznany przez niektórych jako „krok w tył” w reformach zwiększających udział rynku w kształtowaniu wartości juana z 2015 r.) stosowanie „czynnika” zawieszono w styczniu tego roku. Jego ponowne wprowadzenie sugeruje, że zaistniałą sytuację Pekin traktuje bardzo poważnie. Chińska waluta zyskała wyraźnie w reakcji na te informacje. Kurs USDCNY jest w rejonie najniższego poziomu od 3 tygodni. Działania PBoC wraz z informacją o możliwości porozumienia handlowego USA i Meksyku (nowe NAFTA) powinny wspierać scenariusz podtrzymania względnie dobrych nastrojów na rynkach wschodzących (złotego) na przestrzeni najbliższych kilku, kilkunastu sesji.

 

Kategoria: Szkic walutowy

Komentarze

Powrót