Blog DomWaluty.pl

Szkic walutowy 2018-12-21

Komentarzy
  • USA: Sekretarz obrony J. Mattis zrezygnował ze stanowiska w reakcji na decyzję D. Trumpa (wbrew opinii doradców) o wycofaniu amerykańskich wojsk z Syrii.
  • W. Brytania: Bank Anglii pozostawił stopy procentowe bez zmian, główną na poziomie 0,75%. Zgodnie z oczekiwaniami.
  • W. Brytania: Sprzedaż detaliczna wzrosła w XI o 3,6% r/r po zwyżce o 2,4% po korekcie w X i przy prognozie 1,9%.
  • Polska: Nadwyżka budżetowa po XI wyniosła 11,06 mld zł. Najlepszy wynik w historii. Dochody wyniosły 343,4 mld zł (96,5% planu), a wydatki 332,3 mld zł (83,7% planu).
  • Polska: Większość członków RPP podtrzymuje za najbardziej racjonalne stabilizację stóp procentowych w kolejnych kwartałach. Na grudniowym posiedzeniu RPP nie zgłoszono wniosku o zmianę stóp proc.

Kategoria: Szkic walutowy

Komentarze

Powrót