Blog DomWaluty.pl

Szkic walutowy 2018-12-05

Komentarzy

Początki inwersji krzywej stóp w USA

Wypłaszczenie krzywej rentowności amerykańskich obligacji, które z całą siłą ujawniło się na sesji w poniedziałek, zostało wczoraj podtrzymane. Różnica (spread) dochodowości papierów dwu i trzyletnich wobec 5-latek jest ujemna. Nie zdarzyło się to od 2006 r. Krzywa jest wyraźnie mniej stroma na całej szerokości. Najbaczniej obserwowany spread, tj. różnica między dziesięciolatkami (już poniżej poziomu 3,0 proc.), a dwulatkami wynosi obecnie zaledwie kilkanaście pkt. Takie zachowanie traderzy tłumaczą m.in. wzrostem popytu (spadek rentowności to wzrost ceny) na obligacje rządu USA ze strony inwestorów z Chin, co miałoby być częścią porozumień zawartych podczas spotkania przywódców obu państw na szczycie G-20. Nie będziemy spekulować na ten temat. Niewątpliwie ostatnie wydarzenia miały niebagatelny wpływ na ogólne postrzeganie sytuacji na rynkach finansowych nie tylko w krótkim, ale i dłuższym terminie. Mowa tutaj również o zmianie retoryki prezesa Fed J. Powell, co temperuje oczekiwania graczy w kwestii podwyżek stóp procentowych w 2019 r.

Na uwagę zasługuje także silny spadek rentowności (wzrost popytu) na polskie obligacje. 52-tygodniowe bony dają aktualnie zwrot niewiele wyższy niż 1 proc. 2-letnie papiery są na poziomie stopy referencyjnej NBP, 5-latki poniżej 2,5 proc., zaś 10-latki tuż powyżej 3,0 proc. (przy 2,96 proc. analogicznych USA). To z kolei rezultat zaskoczenia w danych o inflacji za listopad, która praktycznie przekreśla szanse na podwyżki stóp RPP w 2019 r. Inflacja w Polsce będzie spadać przez większą część I poł. roku. Zacznie przyspieszać od III kw. i wówczas też pojawi się okazja do sprzedaży rodzimych papierów. Będzie to też, jak sądzimy, gorszy czas dla złotego. Wciąż relatywnie duży udział inwestorów zagranicznych w strukturze polskiego długu „gwarantuje” większą zmienność waluty w okresach wycofywania się tych graczy z rodzimego rynku. Najbliższe miesiące to zatem oczekiwane wzmocnienia złotego przed burzliwym okresem II poł. 2019 r.

Kategoria: Szkic walutowy

Komentarze

Powrót