Blog DomWaluty.pl

Szkic walutowy 2018-11-09

Komentarzy

Stoicki spokój Fed, kolejna podwyżka w XII

Amerykańska Rezerwa Federalna, zgodnie z oczekiwaniami, utrzymała główną stopę procentową w przedziale 2,0-2,25 proc. W komunikacie, w których nie było poważniejszych zmian w porównaniu do września napisano, że wzrost inwestycji w gospodarce USA był bardziej umiarkowany w porównaniu do początku roku, a rynek pracy nadal się umacniał. Fed powtórzył stanowisko, że kolejne, stopniowe podwyżki stóp procentowych będą spójne z trwałym wzrostem aktywności gospodarczej, solidną sytuacją na rynku pracy oraz z inflacją w pobliżu 2-proc. Podtrzymano ocenę, że bilans ryzyk dla perspektyw gospodarczych jest zbilansowany. Polityka pieniężna będzie w związku z tym nadal determinowana poprzez prognozowane i rzeczywiste warunki w gospodarce, z zachowaniem celu maksymalnego zatrudnienia oraz 2-proc., symetrycznego celu inflacyjnego.

Decyzja i komunikat Fed bez zaskoczeń. Bank centralny wciąż zdaje się ignorować spadki, które mają miejsce na Wall Street oraz pogorszenie kondycji rynku nieruchomości. W grudniu najpewniej po raz kolejny podniesie stopy procentowe o 25 pkt bazowych. Wycena takiego scenariusza przez rynek to obecnie 75 proc. W przyszłym roku Fed szacuje trzy podwyżki, podczas gdy w cenach uwzględnione są w pełni jedynie dwie. Rok 2019 będzie pod względem prowadzenia polityki monetarnej Fed znacznie trudniejszy. Bankierzy centralni zostaną skonfrontowani z jednej strony z umacniającą się inflacją, z drugiej ze słabnącym wzrostem gospodarczym. Uważamy, że w przyszłym roku bank nie podniesie stóp o więcej niż 50 pkt bazowych.

Komisja Europejska (KE) przedstawiła najnowsze prognozy gospodarcze dla krajów UE. Podtrzymała szacunek tegorocznego wzrostu PKB w strefie euro na poziomie 2,1 proc. (wobec 2,4 proc. z 2017 r.) i obniżyła prognozę na 2019 r. o 0,1 pkt proc. w stosunku do oczekiwań z lipca do 1,9 proc. W 2020 r. oczekiwany jest wzrost PKB w wysokości 1,7 proc. „Wszystkie gospodarki UE będą rosnąć w bieżącym i w przyszłym roku, co zapewni utworzenie większej liczby miejsc pracy. Nasila się jednak niepewność i rośnie ryzyko – zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, co zaczyna osłabiać aktywność” – powiedział V. Dombrovskis, wiceszef KE, w komentarzu do projekcji. Inflacja w strefie euro ma osiągnąć poziom 1,8 proc. w 2018 r. i 2019 r. oraz spaść do 1,6 proc. w 2020 r.

W jesiennej rundzie prognoz Komisja (po raz trzeci z rzędu) podwyższyła prognozę PKB Polski w tym roku do 4,8 proc. z 4,6 proc. z lipca. W latach 2019-2020 tempo wzrostu spowolni do odpowiednio 3,7 proc. i 3,3 proc. KE obniżyła prognozę deficytu sektora general governance w Polsce w 2018 i 2019 do 0,9 proc. PKB. „Podobnie jak w 2017 r. prywatna konsumpcja pozostanie głównym motorem wzrostu, czemu sprzyja korzystna sytuacja na rynku pracy i zaufanie konsumentów. Wzrost gospodarczy wspierać powinny też inwestycje w związku z przyspieszeniem absorpcji funduszy unijnych, co doprowadzi do wzrostu inwestycji w sferze publicznej” – napisano. KE ocenia ponadto, że ryzyka dla perspektyw wzrostu w Polsce pozostają zbilansowane. Niepewność dotyczy głównie otoczenia zewnętrznego, a zależy od skali ewentualnych zaburzeń w międzynarodowych łańcuchach produkcji. Od strony popytu wewnętrznego inwestycje mogą wzrosnąć mocniej od oczekiwań, jeżeli sentyment wśród przedsiębiorców poprawi się.

Kategoria: Szkic walutowy

Komentarze

Powrót