Blog DomWaluty.pl

Szkic walutowy 2018-10-26

Komentarzy

Wg EBC gospodarka ma się dobrze. Rynek powątpiewa.

Na rynkach niewielka poprawa nastrojów. Odbicie indeksów w USA w ramach zmienności silnie spadkowej sesji w środę. Dolar pozostaje mocny. Traci chiński juan. Kurs USDCNY jest już bardzo blisko osiągnięcia psychologicznej bariery 7,00. Nie wpływa to jednak silniej negatywnie na notowania pozostałych walut EM. Na ostatniej sesji tygodnia spodziewamy się spadku zmienności rynków finansowych z odreagowaniem skutkującym zmniejszoną awersją do ryzyka. Kolejne sesje ponownie nerwowo.

Europejski Bank Centralny (EBC), zgodnie z oczekiwaniami, pozostawił parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie. Podtrzymał też dotychczasowe nastawienie, retorykę komunikatów oraz zamiar zakończenia aktywności na rynku długu (QE) w grudniu br. W bezpośredniej reakcji na to wydarzenie euro przejściowo odbiło, a rentowności niemieckich obligacji wzrosły. Z czasem spadki na EURUSD się pogłębiły, a dochodowość bundów ostatecznie spadła. Rynek podtrzymał natomiast oczekiwania podwyżki stopy depozytowej EBC we wrześniu 2019 r. (na poziomie ok. 60 proc.).

Na konferencji prasowej prezes EBC M. Draghi mówił, że napływające ostatnio z gospodarki dane, choć słabsze niż zakładano, nie są oznaką zmiany trajektorii procesów gospodarczych. Ożywienie jest kontynuowane. Ostatnia słabość to wynik negatywnych zmian jednorazowych, charakterystycznych dla pewnych sektorów (wymienił niemiecki przemysł samochodowy). Zdaniem M. Draghiego nie można mówić o spowolnieniu, ale utracie pędu (momentum), jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Wskaźniki oparte o subiektywne oceny (tzw. dane miękkie) utrzymują się nadal powyżej długoterminowych średnich. Konsumpcja rośnie wspierana przez wzrost zatrudnienia. Wśród głównych zagrożeń koniunktury wymienił wzrost protekcjonizmu, słabą aktywność w krajach wschodzących oraz sytuację na rynkach finansowych. Wspomniał także o brexicie oraz Włoszech. Jak zaznaczył, nie było jednak pogłębionej dyskusji na ten temat podczas posiedzenia. Ogółem bilans szans i zagrożeń dla gospodarki strefy euro jest zrównoważony. Pojawiające się ryzyka nie są na tyle silne, by przechylić szalę na rzecz pogorszenia warunków ekonomicznych. Rada Prezesów EBC nie widzi powodów, by wątpić w przywrócenie inflacji. Do końca roku pozostanie ona stabilna, później przyspieszy. Kredyt rośnie wspierany przez popyt.

Sytuacja na złotym jest względnie stabilna. Przez najbliższe 2-3 tygodnie możliwe są krótkoterminowe ruchy w kierunku jego osłabienia, ale końcówka roku i I kw. przyszłego powinny przynieść trwalsze odbicie. Pogorszenie nastrojów na amerykańskich giełdach skutkujące generalnie osłabieniem popytu na ryzykowne aktywa, w tym także potencjalnie lekkim osłabieniem złotego, warto wykorzystać do zawarcia transakcji zabezpieczających sprzedaż walut w perspektywie najbliższych 3-6 miesięcy.

Kategoria: Szkic walutowy

Komentarze

Powrót