Blog DomWaluty.pl

Szkic walutowy 2018-10-02

Komentarzy

Włochy: kolejny problem zjednoczonej Europy

Porozumienie handlowe USA, Meksyku i Kanady podtrzymało dobre nastroje na amerykańskich giełdach skutkując wzrostem w rejon historycznych maksimów. Gorzej w Europie, gdzie sentyment psują napięcia wokół Włoch związane z projektem budżetu na 2019 r. Na rynku walutowym euro słabnie, a w ślad za nim złoty i waluty regionu. Dolar nadal mocny. Zyskiwał w ślad za algorytmem związanym z rozliczaniami transakcji w ramach polityki zwijania sumy bilansowej Fed (odwrotne QE). Od roku, kiedy Rezerwa Federalna prowadzi tego rodzaju rozliczenia, dolar ma tendencję do wzrostu notowań w okolicach spadku płynności związanej z operacjami na obligacjach.

Na indeksie do 4 głównych walut złoty testuje dolną linię 4-tygodiowego trendu wzrostowego. W szerszym kontekście jest wciąż w konsolidacji ze zmiennością rzędu kilku-kilkunastu groszy w ciągu miesiąca. Dane o kondycji sektora przemysłu PMI (najniższy odczyt od listopada 2016 r.) bezpośrednio nie zaszkodziły polskiej walucie, choć potwierdzają projekcje spowolnienia dynamiki wzrostu PKB w nadchodzących kwartałach. Niższy niż w sierpniu (i od prognoz) odczyt inflacji CPI za wrzesień (1,8 proc. r/r) potwierdza natomiast niską presję na wzrost cen i założenia NBP dotyczące wysokości stóp procentowych (brak podwyżek do końca 2019 r.). Sytuacja mocno odmienna od obserwowanej u naszych południowych sąsiadów w Czechach (CPI bazowa 2,3 proc. r/r) czy na Węgrzech (2,2 proc. r/r), gdzie długotrwałe utrzymywanie ultra niskich stóp procentowych doprowadziło do wyraźnie wyższej dynamiki inflacji i konieczności zaaplikowania podwyżek. Nie przekłada się to jednak na poprawę pozycji korony i forinta.

W strefie euro indeksy PMI dla przemyły bez zaskoczeń. Obniżają się on od dobrych kilku miesięcy i taka tendencja będzie utrzymywana najpewniej do końca roku. Wskazują na to z wyprzedzeniem odczyty indeksów koniunktury przemysłu w mniejszych, bardziej otwartych gospodarkach silnie powiązanych z rdzeniem Unii (np. Szwecji). Te informacje są już jednak w cenie euro. W USA ISM także pogorszył się nieco bardziej, niż się spodziewano. Jest wciąż wyraźnie wyżej niż w większości dojrzałych gospodarek świata.

Kategoria: Szkic walutowy

Komentarze

Powrót