Blog DomWaluty.pl

Szkic walutowy 2018-09-29

Komentarzy

Globalne przyspieszenie inflacji

Zjawisko przyspieszania cen w skali świata przybiera na sile. Według najnowszych, wstępnych danych, we wrześniu inflacja CPI w Niemczech podskoczyła do 2,3 proc. r/r, co jest najwyższym wynikiem od prawie 7 lat (listopada 2011 r.). Spodziewano się stabilizacji na poziomie 2,0 proc. i minimalnego wzrostu miesiąc do miesiąca (ostatecznie +0,4 proc.). Wzrost wynikał zarówno z przyspieszenia cen wrażliwych na wahania (żywność, paliwa), jak i uwzględnianych we wskaźniku bazowym (odzież i obuwie, usługi). Dane będą miały duże przełożenie na publikowany dziś odczyt dla całej strefy euro (prognoza to 2,1 proc. r/r i 1,1 proc. bazowa). Zmuszą one przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego (EBC) do podtrzymania dość jastrzębiej retoryki, co w tym przypadku oznacza utwierdzenie w przekonaniu, że stopy procentowe wzrosną nie później niż we wrześniu przyszłego roku. Bank nadal prowadzi działania poprawiające płynność na rynkach finansowych w postaci skupu obligacji (QE) na kwotę 15 mld EUR miesięcznie. Zakończy ten proces w grudniu br.

Wzorem dolara przed 2016 r., w oczekiwaniu na pierwsze podwyżki stóp procentowych w strefie euro wspólna waluta powinna generalnie zyskiwać w relacji do najważniejszych odpowiedników. Podtrzymujemy prognozę wejścia kursu EURUSD w strefę 1,18-1,20 przed końcem roku i ruch w wyższe partie w 2019. Ten proces, ceteris paribus, będzie pchał złotego na mocniejszą stronę, w szczególności na parze USDPLN.

Amerykańskie dane o PKB w II kw. (ostateczne) bez zaskoczeń. Wzrost wyniósł 4,2 proc., przy konsumpcji wyższej o 3,8 proc. Szacunki oddziału Fed z Atlanty wskazują, że w kończącym się właśnie kwartale dynamika wzrostu gospodarczego przyspieszyła do 4,4 proc. USA notuje zatem jeden z najlepszych okresów pod względem rozwoju ekonomicznego w XXI w. Silna gospodarka daje mocną kartę przetargową administracji D. Trumpa w negocjacjach umów handlowych z poszczególnymi krajami (obecnie Kanada, wcześniej Korea Płd., Meksyk, w przyszłości W. Brytania).

Na dane dolar zareagował umocnieniem. Kurs EURUSD zaczyna ostatnią sesję III kw. na 2-tygodniowych minimach (1,1640). Nie przekłada się to jednak istotnie na pogorszenie sentymentu na walutach krajów wschodzących. Jeśli takie zachowanie cen się utrzyma w kolejnych dniach, będzie to sygnał, że dla EM nadchodzą lepsze czasy.

Kategoria: Szkic walutowy

Komentarze

Powrót