Blog DomWaluty.pl

Szkic walutowy 2018-09-25

Komentarzy

Odwrót od ryzyka. Obawy o eskalację wojny celnej.

Deficyt handlowy USA wzrósł w lipcu w tempie najszybszym od 3 lat (+9,5 proc. m/m) i był najwyższy od lutego (50,1 mld USD). Rekordowo wysoką nierównowagę odnotowano w wymianie z Chinami (-36,8 mld USD) i Unią Europejską (-17,6 mld USD). Deficyt zmniejszył się w handlu z Meksykiem (-5,5 mld USD). Ogółem eksport spadł o 1 proc., głównie z powodu niższej sprzedaży ziarna soi i samolotów, zaś import zwiększył o 0,9 proc. (głównie komputery, samochody). Dane, choć były zgodne z oczekiwaniami i nie będą miały większego znaczenia, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu PKB w III kw., są istotne ze względu na strukturę geograficzną handlu. Najwyższy w historii deficyt z Chinami i UE może być języczkiem u wagi decyzji o nałożeniu ceł na kolejne 200 mld USD towarów sprowadzanych do USA z Państwa Środka. D. Trump może ogłosić ją jeszcze przed zakończeniem tygodnia. Wydaje się jednak, że ostatnimi ruchami rynek w dużej mierze zdyskontował już taki scenariusz. Jeśli nie będzie temu towarzyszyć dewaluacja juana, nie powinno to skutkować dalszą wyprzedażą aktywów rynków wschodzących. Nadal uważamy, że wrzesień upłynie pod dyktando odbicia złotego względem głównych walut. Zachowanie dolara, który wciąż, pomimo sprzyjających warunków, ma problemy z poważniejszym umocnieniem, wspiera taki pogląd.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawiając stopy procentowe bez zmian podtrzymała opinię, że ich obecny poziom sprzyja utrzymaniu zbilansowanej gospodarki. Prezes NBP nie widzi powodów do zmian stóp procentowych nawet do 2020 r. „Uważam, że ta stabilizacja w tak długim czasie, a mówimy o bardzo długim okresie, jest wielką zaletą polskiej gospodarki, polskiego rynku i dla przedsiębiorstw i zagranicznych inwestorów. Polska gospodarka jest przewidywalna”. Podobnego zdania jest, obecny na konferencji prasowej, J. Żyżyński. „Nie ma powodu, by ingerować w to co się dzieje w gospodarce”. W ocenie A. Glapińskiego, poziom inwestycji w polskiej gospodarce nie budzi niepokoju. Dodał, że prawdopodobnie tempo wzrostu polskiego PKB osiągnęło najwyższy poziom w obecnym cyklu. Dodał, że Rada jest gotowa działać radykalnie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Podtrzymanie bardzo łagodnego stanowiska RPP, w sytuacji niekorzystnego nastawienia do walut emerging markets na rynkach, skutkowało osłabieniem złotego silniejszym, niż ogółem koszyka EM. Licząco od początku września złoty znajduje się w środku stawki walut peryferyjnych. Nieznacznie lepiej radzą sobie jednak czeska korona, węgierski forint czy rumuński lew. Dominuje odwrót od ryzyka wywołany zaskakująco dobrymi odczytami z amerykańskiej gospodarki (dziś odczyt ISM dla usług) i obawami eskalacji wojny handlowej (możliwe ogłoszenie nowych ceł).

Kategoria: Szkic walutowy

Komentarze

Powrót