Blog DomWaluty.pl

Szkic walutowy 2018-09-19

Komentarzy

Chiny pójdą na ustępstwa w wojnie celnej?

Pojawiają się sygnały chęci do ustępstw ze strony Chin w wojnie celnej z USA. Na amerykańskie taryfy na kwotę 200 mld USD Pekin odpowiedział wczoraj cłami, które obejmą 60 mld USD amerykańskiego importu. Wyniosą 10 proc., a nie jak planowano przygotowując się na ten ruch, 20 proc. Po raz pierwszy zatem nie ma symetryczności w środkach odwetowych (wynik ogromnej dysproporcji we wzajemnej wymianie handlowej między oboma krajami). Jest to jednocześnie wyraźny sygnał, że Chiny będą najpewniej starały się podjąć konstruktywne negocjacje i zawrzeć ugodę. Obniżenie rangi wysłannika na rozmowy do USA (jeszcze w tym miesiącu) z wicepremiera Liu He na wiceministra ds. handlu Wang Shouwena to krok, który odbieramy jedynie jako chęć „zachowania twarzy” w szerszym kontekście poszukiwania sposobności do rozmów i ocieplenia relacji. Byłby to krok w kierunku realizacji, lansowanej przez nas od dłuższego czasu, wizji złagodzenia napięć na linii Waszyngton-Pekin przez wyborami do Kongresu w połowie kadencji prezydenta (4 listopada). Wczorajsze wydarzenia to ważny impuls do zwiększenia apetytu na ryzyko na rynkach finansowych. Giełdy w Azji mocno w górę, złoty zyskuje, tak jak większość walut EM. Taka tendencja będzie kontynuowana w kolejnych dniach.

Wczoraj odbyło się również ciekawe posiedzenie Narodowego Banku Węgier (NBH). Stopy procentowe nie uległy zmianie (główna 0,9 proc., depozytowa -0,15 proc.), ale bank zasygnalizował zmianę nastawienia w kwestii dalszej stymulacji gospodarki. Zgodnie z komunikatem, NBH jest „przygotowany na stopniową i ostrożną normalizację polityki pieniężnej”, która rozpocznie się w zależności od kształtowania się perspektyw inflacji. Bank zaznaczył, że nadal konieczna jest wysoce akomodacyjna polityka. Od nowego roku NBH zmieni 3-miesięczną stopę depozytową jako referencyjną (benchmark) na rzecz stopy rezerw obowiązkowych (RRR). RRR jest obecnie na poziomie 1,0 proc., co już samo w sobie będzie oznaczało podwyżkę. Bank zapowiedział, że w przyszłości będzie używał przedziału wahań stawek swapów walutowych w celu dostosowywania parametrów polityki monetarnej. Z końcem roku zakończy większość operacji w ramach niestandardowych narzędzi polityki pieniężnej. Uruchomi natomiast „Fundusz dla wzrostu” mający na celu dostarczenie niezbędnego finansowania o stałym oprocentowaniu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Forint w górę w bezpośredniej reakcji na decyzje. W dalszej części sesji wyrównał wycenę do poziomów innych walut EM. Od początku tygodnia rubel, złoty i forint najmocniejsze w koszyku. Na świecie lepiej tylko waluty skandynawskie oraz dolar australijski.

Kategoria: Szkic walutowy

Komentarze

Powrót