Blog DomWaluty.pl

Szkic walutowy 2018-09-12

Komentarzy

Waluty w poszukiwaniu kierunku

Rynki nadal bez impulsu, który spowodowałby większe zaangażowanie w handel. Waluty peryferyjne nie są w stanie wypracować trwałych zysków. Próby wzmacniania poszczególnych z nich spełzają na niczym, kiedy na kluczowych parach do głosu dochodzą sprzedający. Od kilku dni negatywny trend kształtuje się na chińskim juanie. Indeks giełdy w Szanghaju utrzymuje się w rejonie 2,5-rocznych minimów. Inwestorzy obawiają się eskalacji sporu handlowego z USA, w ramach którego kolejne 200 mld towarów importowanych na amerykański rynek objęte zostanie cłami. Szczególnie niebezpieczne z punktu widzenia Państwa Środka może być skoordynowanie działań USA, Europy i Japonii przeciwko dotychczasowemu modelowi „kapitalizmu państwowego”. Chodzi o uderzenie w wymuszony transfer technologii, które Pekin aplikuje nakazując angażowanie lokalnych firm (joint venture) w celu uzyskania zgodny na inwestycje na terenie Chin. Niewątpliwe super korzystne trendy, które towarzyszyły rozwojowi Państwa Środka przez ostatnie 30 lat dobiegają końca.

Jeśli chodzi o bieżące notowania juana, działania władz nakierowane na zatrzymanie jego deprecjacji nie przynoszą jak na razie takich efektów, jak w poprzednim tego typu epizodzie. Juan przestał tracić, ale od miesiąca utrzymuje się rejonie najniższego poziomu od 12 miesięcy. To czynnik szkodzący azjatyckim odpowiednikom, nastawieniu do ryzyka i w szerokim ujęciu walutom EM. Złoty radzi sobie jednak nie najgorzej. W większości odzwierciedla ruchy na eurodolarze z tym zastrzeżeniem, że aprecjacja wspólnej waluty przekłada się na lepszą postawę złotego i odwrotnie. Taka korelacja będzie się w najbliższych tygodniach nadal utrzymywała.

Kategoria: Szkic walutowy

Komentarze

Powrót