Blog DomWaluty.pl

Szkic walutowy 2018-07-09

Komentarzy

Poprawa nastrojów

Klimat wokół złotego, walut regionu i zaliczanych do koszyka emerging markets zaczyna się poprawiać. Ostatnie doniesienia informujące o gotowości Niemiec do negocjacji ws. redukcji ceł na samochody sprowadzane do Europy, a także zaplanowana wizyta J.-C. Junkera w Waszyngtonie daje nadzieje na to, że w najbliższych tygodniach nie dojdzie do jednostronnego podniesienia taryf przez USA. Na lepszą postawę składa się również widoczna w ostatnich 2-3 tygodniach poprawa wyników gospodarczych w strefie euro (odbicie produkcji i zamówień przemysłowych w RFN, wyższe odczyty indeksów PMI dla usług). Złożyło się to na odreagowanie w górę wskaźnika zaskoczeń gospodarczych dla regionu, z którym polska waluta jest istotnie skorelowana. W ostatnich dniach osłabiać przestał się także chiński juan, co da wsparcie dla złotego. W nadchodzących dniach sytuacja naszej waluty powinna się, więc dalej poprawiać.

W czerwcu stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych wzrosła, po raz pierwszy od roku, a dynamika płac po raz kolejny zawiodła oczekiwania analityków, co może zapowiadać mniejszy entuzjazm Rezerwy Federalnej do zwiększania tempa podwyżek stóp procentowych w tym roku. Bezrobocie wzrosło do 4,0 proc. z 3,8 proc. w maju, głównie jako efekt zwiększonej liczby zarejestrowanych, gotowych podjąć zatrudnienie, a nie zwolnień. Stopa zatrudnienia pozostała na poziomie 60,4 proc., stopa „uczestnictwa” w rynku pracy (participation rate) wzrosła do 62,9 proc. z 62,8 proc. w maju. Liczba nowych miejsc pracy stworzonych poza rolnictwem podskoczyła o 213 tys. (po 244 tys. odnotowanych po korekcie miesiąc wcześniej) i pozostaje w stabilnym 7-letnim trendzie zwiększania o ok. 200 tys. miesięcznie. Sytuacja na rynku pracy pozostaje, więc bardzo dobra, choć wciąż nie powoduje to wzrostu presji płacowej. Średnie wynagrodzenie godzinowe rosło w czerwcu w tempie 2,7 proc. r/r, czyli tak jak w maju. Oczekiwano przyspieszenia dynamiki.

Dane Departament Pracy nie wskazują na potrzebę przyspieszenia procesu zacieśniania polityki pieniężnej w USA. Wzrost stopy bezrobocia z powodu czynników bardziej statystycznych, niż ekonomicznych nie jest niepokojący. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że ten wskaźnik spadał systematycznie od 8,5 roku, a nigdy wcześniej w powojennej historii USA nie było dłuższego okresu poprawy. W naszej ocenie w najbliższych miesiącach bezrobocie będzie się stabilizować, a w przyszłym roku wzrośnie. Jeśli do podobnych wniosków dojdzie FED, nie będzie aplikował podwyżek stóp w tempie szybszym niż 3 na rok, a być może zdecyduje nawet o zmniejszeniu tempa redukcji sumy bilansowej. Zakładamy, że podwyżka we wrześniu jest raczej niezagrożona, ale 4. w tym roku (w założeniu w grudniu) nie będzie. W tym upatrujemy fundamentalnego czynnika trwałego osłabienia dolara w dalszej części roku (po wciąż nerwowym III kw.), odbicia euro i walut rynków wschodzących, a także relatywnej przewagi aktywów EM na rynkami rozwiniętymi.

Kategoria: Szkic walutowy

Komentarze

Powrót