Blog DomWaluty.pl

Szkic walutowy 2018-07-06

Komentarzy

Symptomy ocieplenia relacji USA-UE

Złoty zyskał w ślad za poprawą nastrojów na globalnych rynkach m.in. w reakcji na optymistyczne informacje dotyczące ceł na samochody sprowadzane do Europy. Gotowość do ustępstw w tej sprawie (obniżenia taryf) wyraziła po spotkaniu z premierem V. Orbanem w Budapeszcie kanclerz Niemiec A. Merkel. Odrzuciła jednocześnie amerykańską propozycję bilateralnych negocjacji handlowych, wyrażając preferencję dla rozmów wielostronnych. Ambasador USA w Niemczech powiedział szefom niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, że prezydent D. Trump zawiesiłby groźbę wprowadzenia ceł na samochody importowane z Europy, jeśli UE zniosłaby cła na samochody amerykańskie. „Gdy chcemy negocjować taryfy, np. na samochody, potrzebujemy wspólnego stanowiska Europy i nad tym pracujemy. Jestem gotowa poprzeć negocjacje w sprawie obniżenia ceł, ale nie możemy tego zrobić tylko ze Stanami Zjednoczonymi”, stwierdziła. To ważna deklaracja dająca nadzieje na zaniechanie planów podwyższenia ceł przez D. Trumpa. Właśnie z powodu obaw o ten zagrażający europejskiemu przemysłowi ruch ze strony amerykańskiej administracji, złoty i inne waluty rynków wschodzących traciły na wartości na przestrzeni ostatnich 2-3 tygodni. Szczególnie niepokojący był fakt braku jakichkolwiek rozmów w tej sprawi, czy wręcz samych zapowiedzi negocjacji. Po wypowiedzi A. Merkel i zapowiadanej niedawno wizycie szefa KE J.-C. Junkera w Waszyngtonie, rynki mogą zacząć dyskontować mniej katastroficzne scenariusze. Wczorajsze doniesienia pchnęły w górę wyceny spółek samochodowych zarówno w USA (ok. 1 proc. zwyżki), jak i w Europie (3-5 proc. wzrosty).

W sprawozdaniu z posiedzenia Rezerwy Federalnej w czerwcu (minutes) bank utrzymuje, że stopniowe podwyżki stóp procentowych w USA są konieczne w obliczu bardzo dobrej koniunktury („mocnej gospodarki), choć nie brakuje ryzyk dla wzrostu PKB. Wśród nich bankierzy wskazali na rosnące tarcia handlowe oraz obrany kierunek zmian w polityce pieniężnej z akomodacyjnej na neutralną (restrykcyjną). „Niepewność oraz ryzyka związane z polityką handlową uległy intensyfikacji, co ostatecznie może przynieść negatywne efekty dla zaufania w biznesie oraz wydatków inwestycyjnych” – napisano w minutes. W dokumencie zwrócono uwagę na konieczność monitorowania nachylenia krzywej rentowności obligacji. Spread między 2- a 10-letnimi obligacjami USA (2y10y) spadł w czwartek na nowe minima cyklu (poziomy nienotowane od 2007 r.), przebijając 28 pb. Spread 5y30y osiągnął poziom 21 pb. Krzywa 2y10y po raz ostatni uległa odwróceniu w grudniu 2005 r., a 5y30y na początku 2016 r.

Rynki przygotowują się na kolejną odsłonę wojny handlowej. Pakiet amerykańskich ceł na chiński import o wartości 34 mld USD wszedł w życie w piątek o godz. 0.01 czasu lokalnego (godz. 6.00 w Polsce). Chiny już wcześniej informowały, że zamierzają odpowiedzieć taryfami o podobnej skali (ok. 50 mld USD), w postaci ceł głównie na amerykański sektor rolny (ok. 40 proc. wartości towarów), motoryzacyjny (ok. 25 proc.) i surowcowy (ok. 12 proc).

Kategoria: Szkic walutowy

Komentarze

Powrót