Blog DomWaluty.pl

Szkic walutowy 2018-06-29

Komentarzy

Czas na odbicie walut EM

Złoty kończy czerwiec osłabiony w stosunku do euro. Po pięciu kolejnych miesiącach deprecjacji jest najtańszy od 1,5 roku. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat jedynie dwukrotnie – w listopadzie i grudniu 2016 r. – kurs EURPLN zamykał się na wyższych poziomach. Do wcześniejszych, niekorzystnych czynników związanych z jednoczesnym wzrostem cen ropy naftowej i umocnieniem dolara oraz perspektywie wyższych stóp procentowych w USA, dołączyły te związane z restrykcjami w handlu. Decyzja D. Trumpa o nałożeniu od 6 lipca ceł na chińskie towary o wartości 50 mld USD wywołała największe od sierpnia 2015 r. osłabienie juana w okresie dwóch tygodni. Od szczytu siły pod koniec marca waluta Chin straciła do dolara ponad 5 proc. W podobnym tempie osłabiało się euro. W tym czasie złoty został przeceniony do dolara o 10 proc. i tyle też mniej więcej przesunął się w dół indeks walut rynków wschodzących (EM) banku JP Morgan. Głęboka przecena walut EM trwa już – nie licząc 2-letniej płaskiej korekty z lat 2016-2017 –7 lat. Ogółem koszyk jest 40 proc. słabszy niż w szczycie z 2011 r. To właśnie na początku tej dekady złoty po raz ostatni zanotował serię pięciu kolejnych miesięcy nieprzerwanej deprecjacji wobec euro. Skala tamtej przeceny była nieporównywalnie większa niż obecnej.

Nastawienie do dolara jest dziś silnie pozytywne. Wygląda to tak, jakby niemal wszystkie czynniki oddziaływały w kierunku jego dalszej aprecjacji. Lepiej od konkurentów zachowuje się gospodarka, rośną oczekiwane różnice oprocentowania (EBC i BoE odsunęły podwyżki), FED zmniejsza sumę bilansową, co ogranicza dostępność waluty USA. Dolar jest dziś atrakcyjny zarówno na dobre czasy (dzięki relatywnie wysokiemu oprocentowaniu, gdy popularne są carry trades), jak i w momentach ucieczki od ryzyka (tradycyjny safe haven). Jako na potwierdzenie tych elementów układanki, w połowie czerwca także spekulanci przeszli z krótkiej na długa pozycję netto na kontraktach na amerykańskich giełdach.

Jednak rynki nie działają w ten sposób. Zbyt powszechne oczekiwanie, że dany instrument będzie zyskiwał na wartości, kończy się brakiem zleceń po drugiej stronie rynku i gwałtownym odwróceniem tendencji. Za wcześnie, by mówić, że mamy obecnie do czynienia z taką sytuacją, jeśli chodzi o dolara. Uważamy jednak, że wszystkie wymienione czynniki zostały już w większości uwzględnione w jego cenie. Na podstawowej parze EURUSD nadal nie widzimy większej aktywności graczy poniżej poziomu 1,15. Zakładamy silniejsze i trwalsze odbicie kursu EURUSD w III kw. Da to także pomyślniejsze wiatry dla walut i aktywów EM.

Fundamenty złotego pozostają dobre. Po pięciu miesiącach 2018 r. w budżecie państwa odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,6 mld zł, podało Ministerstwo Finansów. Ustawowy plan na cały rok to 41,5 mld zł deficytu. Po kwietniu odnotowano 9,3 mld zł nadwyżki. W okresie styczeń – maj 2018 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 10,7 mld zł r/r. Wykonanie wydatków wyniosło 144,42 mld zł, tj. 36,4% planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 143,5 mld zł.

Większość członków RPP uważa, że stabilizacja stóp procentowych będzie sprzyjać realizacji celu inflacyjnego i wspierać utrzymanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz inwestycji – wynika ze sprawozdania po czerwcowym posiedzeniu Rady. W ocenie większości Rady, za stabilizacją stóp przemawia również ich poziom w strefie euro.

Kategoria: Szkic walutowy

Komentarze

Powrót