Blog DomWaluty.pl

Szkic walutowy 2018-06-11

Komentarzy

G7 bez pojednania. USD słabszy przed spotkaniem Trump-Kim.

Spotkanie przywódców państw G7 w Kanadzie nie przyniosło choćby kurtuazyjnego wygaszenia sporów handlowych. Wydane oświadczenie zostało zanegowane przez opuszczającego spotkanie wcześniej, by udać się do Singapuru D. Trumpa. W drodze na spotkanie z przywódcą Korei Płn. Prezydent USA powtórzył, że rozważane są cła na sprowadzane do USA samochody. Oznacza to, że kwestia restrykcji w handlu (wolny handlowej?) już wkrótce może mieć swą kolejną odsłonę.

Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „A-” oraz utrzymała stabilną perspektywę. Fitch podwyższył prognozy dynamiki PKB i obniżył ścieżki długu publicznego. W ocenie Fitch rating na poziomie „A-” odzwierciedla mocne fundamenty makroekonomiczne Polski, które są wspierane przez silne ramy monetarne oraz solidny sektor bankowy. Ograniczeniem dla ratingu są „niski poziom PKB per capita w porównaniu do mediany państw o podobnej ocenie oraz wysokie, choć spadające zadłużenie zagraniczne netto. Z kolei stabilna perspektywa odzwierciedla przekonanie Fitch, że pozytywne i negatywne czynniki ryzyka dla oceny kredytowej są obecnie wyważone. Agencja spodziewa się wzrostu PKB Polski w 2018 r. o 4,4 proc. (wobec szacowanych w marcu 3,9 proc.), a w 2019 r. o 3,4 proc. (z 3,2 proc.). Polska gospodarka nie wykazuje „wyraźnych oznak” przegrzania. Fitch szacuje, że dług publiczny Polski spadnie na koniec 2019 r. do 49,3 proc. PKB, co oznacza rewizję w dół z 52,0 proc. prognozowanych w grudniu. Agencja prognozuje, że zadłużenie zagraniczne Polski spadnie do końca 2019 r. do 25 proc. PKB z 31 proc. na koniec 2017 r. Agencja wskazała, że zaangażowanie nierezydentów na poziomie ponad 30 proc. całości zadłużenia kraju pozostaje potencjalnym źródłem słabości.

Wydarzeniem tygodnia są posiedzenia amerykańskiego Banku Rezerwy Federalnej (FED) oraz Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Pierwszy w środę najpewniej po raz kolejny podniesie stopę funduszy federalnych o 25 pkt bazowych do przedziału 1,75-2,0 proc. Drugi ma podjąć decyzję w sprawie przyszłości programu skupu aktywów QE po wrześniu. Więcej niewiadomych niesie ze sobą czwartkowe wydarzenie. W obliczu kryzysu politycznego we Włoszech (i po części również w Hiszpanii) oraz zamieszania na rynkach wschodzących, zapowiedź zacieśnienia polityki pieniężnej nie jest decyzją łatwą. Z drugiej strony, inflacja CPI w Niemczech przekroczyła w maju 2 proc., a w całej strefie euro zbliżyła do tej bariery. Kolejne miesiące, jeśli chodzi o CPI zapowiadają się także wzrostowo (efekt podrożenia ropy naftowej). EBC ma w założeniu trzymać inflacją blisko, ale poniżej 2 proc. Gdyby Rada Prezesów wcześniej zdecydowała się na kroki ograniczające akcję kredytową, dziś mogłaby po prostu odłożyć decyzję na później w nadziei na ustabilizowanie sytuacji. Dziś takiego komfortu nie ma. Presja na wycofanie kryzysowych narzędzi polityki jest ogromna. Wszystko wskazuje na to, że podjęta zostanie decyzja o wygaszeniu QE do końca roku poprzez zmniejszanie zakupów o 10 mld EUR miesięcznie. Nie przypuszczamy, by bank jednocześnie przybliżył perspektywę podwyżki stóp procentowych (np. na połowę 2019 r.). Dotychczas zapowiadał, że będą one utrzymywane na stabilnym poziomie długo po zakończeniu QE. Ten zapis, jak zakładamy, pozostanie w komunikacie po czwartkowym posiedzeniu.

Kategoria: Szkic walutowy

Komentarze

Powrót