Blog DomWaluty.pl

Szkic walutowy 2018-05-23

Komentarzy

Oczekiwanie na nowe impulsy

Uspokojenie sytuacji na rynkach finansowych z uwagi na sygnały łagodzenia napięć w relacjach handlowych USA i Chin osłabło. Choć większość walut emerging markets (EM) kontynuowała we wtorek odbicie, w drugiej części dnia i dziś rano ma miejsce ponowny ich odwrót. Słabsze pogłębiają straty do nowych historycznych dołków (TRY), mocniejsze utrzymują wartość z początku tygodnia. Złoty w połowie stawki. Polska waluta wykazuje więc relatywną stabilność – traci i zyskuje mniej, gdy przez rynki przetacza się fala odwrotu lub apetytu na ryzyko. Zachowuje się w ostatnich godzinach nieco lepiej, niż lokalne odpowiedniki (HUF, CZK). Wzmocnieniu uległy polskie obligacje, co daje podstawy, by sądzić, że odreagowanie po przecenie będzie trwalsze niż w poprzednich epizodach w I poł. maja (1-3 sesje zwyżki i nowe minima).

Dzisiejszy dzień jest bogatszy w publikacje i wydarzenia makroekonomiczne niż dwa poprzednie tego tygodnia. Rano wstępne odczyty indeksów PMI dla przemysłu i usług największych gospodarek strefy euro oraz szacunkowy wynik dla całego regionu. O 10.00 sprzedaż detaliczna z Polski. Wieczorem Rezerwa Federalna przedstawi sprawozdanie z posiedzenia, które odbyło się na początku miesiąca. Rynek analizował będzie ten dokument pod kątem zbliżania się lub oddalania od dyskontowanego obecnie scenariusza przyspieszenia tempa podwyżek stóp procentowych do 4 w tym roku (o 25 pkt bazowych każda). Ostatnie zawirowania na rynkach EM i odczuwalne wzmocnienie dolara może jednak wstrzymać FED przed zaostrzeniem retoryki. Aprecjacja lokalnej waluty jest czynnikiem oddziałującym w kierunku mniejszej potrzeby restrykcyjności polityki pieniężnej (negatywne oddziaływanie waluty na inflację przez kanał wymiany zagranicznej).

Kategoria: Szkic walutowy

Komentarze

Powrót