Blog DomWaluty.pl

Prognoza 2018-09-26

Komentarzy

EURPLN: Niskie otwarcie przy 4,2860 zwiastuje test wrześniowych minimów, a potencjalnie ruch do poziomu 4,27. EURPLN jest obecnie w fazie przebijania się poniżej linii średnioterminowego trendu wzrostowego wyprowadzonego z dołków sierpnia. Jego sforsowanie wygeneruje ważny sygnał kontynuacji spadków o kilka groszy do linii długoterminowych średnich 200- i 250-sesyjnych (obie w obszarze 4,24-4,25). USDPLN po raz kolejny przetestował 3,64 – dołki III kw. Analogiczne jak na EURPLN średnie na tej parze to cen z zakresu 3,56-3,57.

EURUSD: Kurs stabilizuje się w oczekiwaniu na efekty wieczornego posiedzenia Rezerwy Federalnej. Notowania wciąż blisko 1,18, zaś powyżej 1,1740 – przełamanego oporu. Powrót pod tę cenę, jeśli okazałby się trwały, zaneguje scenariusz względnie szybkiej zwyżki do obszaru 1,18-1,20. W przeciwnym razie jeszcze przed końcem września rynek znajdzie się w w/w przedziale i w październiku będzie zmierzał w kierunku jego górnego ograniczenia.

Kategoria: Dzienna prognoza walutowa

Komentarze

Powrót