Blog DomWaluty.pl

Szkic walutowy 2018-08-24

Komentarzy

Jackson Hole: W oczekiwaniu na szefa Fed

Do czasu wystąpienia prezesa Fed podczas sympozjum w Jackson Hole handel na rynkach finansowych przebiegał będzie najpewniej spokojnie, z niską zmiennością. Przemówienia J. Powell, zaplanowane na 16.00 polskiego czasu, będzie istotne w kontekście niedawnych nacisków prezydenckiej administracji na bank centralny, by nie dokonywał szybkich podwyżek stóp procentowych. Prezes Fed z pewnością nie będzie chciał podgrzewać konfliktu, więc może zdecydować się na łagodne wystąpienie. Z drugiej strony, jak podaje agencja Bloomberg, jego wystąpienie zatytułowane jest „Polityka pieniężna w zmieniającej się gospodarce” – dokładnie tak samo jak prezentacja J. Stocka prominentnego ekonomisty, który wypracowywał koncepcje ilościowej polityki pieniężnej, przed dwudziestoma laty na konferencji Banku Japonii. W tamtym wystąpieniu Stock wskazywał, że jeśli z powodu zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, nie do końca wiadomo, jak kształtują się istotne wskaźniki równowagi (stopa procentowa, bezrobocie NAIRU), lepiej stosować bardziej restrykcyjną, niż zbyt łagodną politykę monetarną. Co ciekawa, sytuacja ekonomiczna USA jest obecnie bardzo podobna do tej z 1998 r. Ewentualne jastrzębie tony z wystąpienia Powell pchnęłyby dolara na mocniejszą stroną. My niczego takie jednak się nie spodziewamy wciąż oczekując stopniowego łagodzenia komentarzy Fed wraz ze zbliżaniem się do końca roku, a na pewno z początkiem przyszłego.

Wśród członków Europejskiego Banku Centralnego (EBC) panuje coraz większe przekonanie, że inflacja wkrótce trwale powróci do celu, a proces ten nie będzie musiał być wspierany przez krótkoterminowe czynniki, takie jak wzrost notowań ropy naftowej, wynika z protokołu po posiedzeniu EBC, które odbyło się pod koniec lipca. Przekonanie to wzmacniają sygnały rosnącej presji płacowej. W odpowiedzi na krytykę, że stwierdzenie „przynajmniej do lata”, jeśli chodzi o prognozę stabilnych stóp procentowych w strefie euro, napisano, że należy je interpretować jako scenariusz realizujący się wówczas, gdy sytuacja w gospodarce będzie rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami, a nie jako sztywną obietnicę. Do końca roku nie spodziewamy się znaczących zmian w komunikacji EBC z rynkiem, ani poważniejszych decyzji w polityce pieniężnej. Nie będzie to w najbliższych miesiącach czynnik kluczowy, jeśli chodzi o zmiany w notowaniach wspólnej waluty.

Podczas dwudniowych rozmów przedstawiciele USA i Chin nie porozumieli się w kwestii ceł. Oczekiwania związane z tymi spotkaniami nie były duże, ale brak jakichkolwiek ustaleń oraz nowego termin kontynuowania negocjacji oddala lansowany przez nas scenariusz poprawy relacji amerykańsko-chińskich przed wyborami do Kongresu. Te jednak dopiero za 2 miesiące, zatem jest jeszcze sporo czasu na pojawienie się oznak krótkoterminowego ocieplenia.

Kategoria: Dzienna prognoza walutowa

Komentarze

Powrót